Panasonic Healthcare Biomedical

Voor PHCBi hebben we een vervolg op de toekomstvisie ‘Evolution 2020’ mogen ontwerpen, genaamd ‘Metamorphosis 2025’. Een logo waarbij de gedaanteverwisseling van de organisatie is verbeeld, door de basisvorm (nautilus) aan te tasten. De kamers van de nautilusschelp zijn eerst gelijkmatig en gaandeweg ontstaan er nieuwe vormen. Deze vormen verbeelden de ontwikkeling naar een veelzijdige organisatie en een andere productmix. Het verder groeien zien we daarom als de vlinders die ontstaan en verschillende richtingen uit gaan vliegen.