Stimuland

Maatschappelijk vastgoed is een hot item voor veel gemeentes. Moet elk dorp een gymzaal hebben of kun je als buurgemeentes ook maatschappelijk vastgoed delen? Stimuland heeft hiervoor in samenwerking met kennisinstituten enkele modellen ontwikkeld en op een kennisdag gepresenteerd. Wij mochten als begeleidend materiaal een mooi naslagwerk ontwerpen.